Over

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Balencio is uw geschikte partner voor het creëren van een bedrijfscultuur gebaseerd op welzijn, diversiteit en professionele ontplooiing. Ontdek waarom.

MVO in het hart van Balencio

Bij Balencio is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet zomaar een geïsoleerd initiatief of een hoofdstuk in onze strategie. Het is diep geworteld in ons DNA en vormt onze bestaansreden.

Met Balencio creëer je een bedrijfscultuur gericht op welzijn, diversiteit en professionele groei. Door MVO volledig te integreren in onze acties, aanpak en oplossingen zetten we ons in om een positieve impact op de maatschappij te creëren.

Financiële prestaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren

Consumenten worden steeds oplettender en geven de voorkeur aan bedrijven die actiever zijn op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien zijn financiële en niet-financiële prestaties nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kans voor bedrijven om een proactieve aanpak te hanteren en waarde op lange termijn te creëren.

De “Duurzame Ontwikkelingsdoelen” van de Verenigde Naties geven een lijst van wereldwijde doelstellingen en initiatieven om een duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen.

Drie van deze doelstellingen houden rechtstreeks verband met Balencio’s sociale bezorgdheid:

  • Doelstelling 3: “Een goede gezondheid en welzijn
  • Doelstelling 5: “Gendergelijkheid”
  • Doelstelling 8: “Fatsoenlijk werk en economische groei”.

Wijs de weg

Als bewuste en toegewijde leider hebt u de macht om de wereld op een duurzame manier te beïnvloeden. Door te vertrouwen op de aanbevelingen van Balencio helpt u de naleving van sociale criteria door uw bedrijf te versterken.

Ons platform biedt u een strategisch hulpmiddel voor het definiëren van een solide routekaart voor het welzijn van medewerkers, respect voor diversiteit en inclusie, professionele ontwikkeling en personeelsretentie.

Met Balencio creëer je een bedrijfscultuur gericht op welzijn, diversiteit en professionele groei. Zet u actief in voor de gezondheid en het welzijn van uw werknemers, bevorder de gelijkheid van mannen en vrouwen binnen uw organisatie en creëer een werkomgeving die bevorderlijk is voor duurzame economische groei.