HR-dashboard: nut, creatie en indicatoren

HR-dashboard: nut, creatie en indicatoren

Posté le

4 minuten leestijd

Dashboard RH

HR-dashboards stellen u in staat om weloverwogen en essentiële beslissingen te nemen ter bevordering van het succes van de organisatie. Het zijn waardevolle tools waarmee HR-professionals cruciale gegevens over werknemers en het HR-proces kunnen verzamelen, analyseren en visualiseren.

In dit artikel zullen we verkennen wat een HR-dashboard is, de voordelen ervan, hoe het te bouwen en de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) om te volgen. We zullen een vereenvoudigd voorbeeld van een HR-dashboard presenteren, evenals de beschikbare software voor de implementatie ervan. We zullen eindigen met het presenteren van het HR-dashboard Balencio.

Wat is een HR-dashboard?

Een HR-dashboard is een managementtool die een overzicht biedt van gegevens met betrekking tot human resources binnen een organisatie. Het stelt HR-managers in staat om verschillende aspecten zoals werving, personeelsbehoud, training, prestaties, werknemerstevredenheid, enzovoort te volgen en te analyseren. Ces tableaux de bord offrent une vue synthétique et visuelle des informations clés, ce qui facilite la prise de décision stratégique.

De voordelen van een HR-dashboard

HR-dashboards bieden tal van voordelen, waaronder:

 1. Geïnformeerde besluitvorming: ze bieden relevante en real-time gegevens. Ze stellen HR-besluitvormers in staat om beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van intuïtie.
 2. Identificatie van trends: ze helpen bij het identificeren van trends en opkomende problemen in het beheer van human resources. Dit vergemakkelijkt de implementatie van voortdurende verbeteringsstrategieën.
 3. Optimalisatie van processen: ze helpen bij het identificeren van inefficiënte processen of knelpunten. Dit maakt het mogelijk om ze te optimaliseren voor verbeterde productiviteit en hogere werknemerstevredenheid.
 4. Afstemming met strategische doelstellingen: ze helpen bij het afstemmen van HR-initiatieven met de strategische doelstellingen van de organisatie door relevante gegevens te verstrekken om de bijdrage van HR aan het bereiken van deze doelstellingen te beoordelen.

Hoe bouw je jouw HR-dashboard?

Het bouwen van een effectief HR-dashboard omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Het definiëren van doelstellingen en key performance indicators (KPI’s): identificeer specifieke HR-doelstellingen die u wilt bereiken. Vervolgens bepaalt u de indicatoren die u zullen helpen bij het meten van uw voortgang naar deze doelstellingen.
 • Verzamel de gegevens: identificeer relevante gegevensbronnen, zoals HR-beheersystemen, medewerker enquêtes, etc. Zet processen op om deze gegevens regelmatig en betrouwbaar te verzamelen.
 • Kies passende visualisaties: selecteer datavisualisaties die de informatie duidelijk kunnen presenteren en de belangrijkste trends en inzichten kunnen benadrukken.
 • Implementeer het dashboard: gebruik datavisualisatietools zoals gespecialiseerde software of spreadsheets om uw HR-dashboard te maken en te implementeren.

De te volgen KPI’s

De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) die in een HR-dashboard moeten worden gevolgd, kunnen variëren afhankelijk van de specifieke doelstellingen van de organisatie. Sommige veelgebruikte indicatoren zijn onder meer:

 • Het personeelsverlooppercentage: het percentage werknemers dat een organisatie verlaat gedurende een bepaalde periode. Een hoog personeelsverlooppercentage kan wijzen op problemen met het behouden van personeel, problemen met de bedrijfscultuur of uitdagingen met betrekking tot de tevredenheid van werknemers.
 • Het absenteïsmepercentage : het percentage verloren werktijd als gevolg van afwezigheid van werknemers in vergelijking met de geplande werktijd. Een hoog absenteïsmepercentage kan wijzen op problemen met gezondheid, motivatie of personeelsbeheer;
 • Het percentage getrainde werknemers en de return on investment (ROI) van trainingen: het percentage werknemers dat een trainingsprogramma heeft gevolgd ten opzichte van het totale aantal werknemers, evenals de effectiviteit van deze trainingen in termen van return on investment;
 • De medewerkerstevredenheidsindex dit is een subjectieve maatstaf voor de algehele tevredenheid van werknemers met hun werk en werkomgeving. Een hoge tevredenheidsindex wordt vaak geassocieerd met verhoogde productiviteit, beter behoud van werknemers en een afname van het personeelsverloop. ;
 • Prestatiebeoordelingen: dit omvat de beoordeling van de individuele prestaties van werknemers ten opzichte van de doelstellingen en verwachtingen van de organisatie. De resultaten van prestatiebeoordelingen kunnen worden gebruikt om de sterke punten en verbeterpunten van werknemers te identificeren, evenals om alle beslissingen met betrekking tot beloning, promotie en professionele ontwikkeling te sturen.

Er zijn verschillende software beschikbaar

Diverse softwareopties zijn beschikbaar voor het maken en beheren van HR-dashboards, waaronder Microsoft Excel. Deze laatste wordt veel gebruikt voor het maken van HR-dashboards vanwege de beschikbaarheid en bekendheid ervan. Echter, het kan niet de meest praktische oplossing zijn voor complexe behoeften op het gebied van human resource management. Excel heeft beperkingen wat betreft realtime gegevensbeheer, samenwerking en geavanceerde visualisatiemogelijkheden.

Voorbeelden van HR-dashboard

Zoals opgemerkt, kan Microsoft Excel beperkingen hebben om te voldoen aan de complexe behoeften van human resource management. Om deze beperkingen te illustreren, hier is een concreet voorbeeld van een HR-dashboard gemaakt in Microsoft Excel. Je kunt zien dat Excel basisfunctionaliteiten biedt voor het maken van dashboards. Het blijft echter beperkt voor geavanceerde eisen op het gebied van human resource management:

 • Beperking van visualisatiefuncties: de opties voor visualisatie zijn vrij eenvoudig en weinig interactief.
 • Beperkte mogelijkheden voor realtime gegevensbeheer: Excel is niet de beste oplossing voor het beheren van HR-gegevens in realtime. Dit kan leiden tot vertragingen of inconsistenties in rapportages.

Voorbeeld van een HR-dashboard gemaakt in Excel

Excel is een initiële optie voor het maken van HR-dashboardinhoud. Het is echter belangrijk om de beperkingen ervan te erkennen en meer gespecialiseerde oplossingen te verkennen om te voldoen aan de geavanceerde behoeften van human resource management.

Présentatie van het HR-dashboard van Balencio

In aanvulling op de traditionele HR-dashboardtools, zijn we verheugd om u de Human Capital Index van Balencio te presenteren.

Deze index, ontworpen om naadloos te integreren met uw HR-beheersysteem, biedt een dynamische benadering van het meten van:

 • Betrokkenheid
 • Het behoud
 • De tevredenheid
 • De energie van uw medewerkers.

Met een beknopt en effectief module bestaande uit vier kernvragen biedt de Human Capital Index een synthetisch overzicht van de organisatorische gezondheid van uw bedrijf. Deze algehele kijk wordt verrijkt door individuele monitoring van elke indicator, voor een nauwkeurige analyse en gerichte interventie om prestaties en welzijn binnen uw organisatie te verbeteren.

Naast de meting onderscheidt de Human Capital Index zich door zijn benchmarkfunctie. Deze functie stelt u in staat om uw bedrijf te positioneren ten opzichte van andere spelers in uw sector of regio. Hierdoor heeft u een referentiekader om uw prestaties te beoordelen en strategische verbeteringsmogelijkheden te identificeren.

Door de Human Capital Index van Balencio te integreren in uw HR-dashboard, verrijkt u uw begrip van de “medewerkerservaring”. U bevordert ook een cultuur van continue verbetering die in lijn is met uw strategische HR-doelstellingen. Boek uw demo bij ons team.

Bastien Lengelé avatar